English     |    Nederlands

Actueel

Workshop 26 mei 2018 in Hilversum

Op zaterdagmiddag 26 mei 2018 organiseert het bestuur van de de Jung Bibliotheek een workshop op haar locatie in Hilversum. Deze komt in de plaats van de jaarlijkse lezingenmiddag.
Hoewel het thema nog niet definitief vaststaat zijn de contouren inmiddels zichtbaar. In plaats van een ‘luistermiddag’ zal de bijeenkomst in het teken staan van actieve exploratie en uitwisseling. Een thema, b.v. de droom, de mythe, het sprookje wordt geïntroduceerd en vervolgens actief verkend op het beeldmateriaal, het archetypische karakter, Jungiaanse duiding e.v.
Het bestuur nodigt leden van de IVAP en de NAAP, echter ook andere belangstellenden uit om aan zo’n exploratie van een thema mee te doen. Idealiter zal dit bijdragen tot verdieping en verrijking van de eigen achtergrond.

Eind februari verschijnt de definitieve opzet op deze website. Begin mei ook in het Jung Bulletin. Men kan zich dan inschrijven via deze website.

Lezingenmiddag 2017

De C.G. Jung Bibliotheek organiseerde op zaterdagmiddag 20 mei 2017 een Lezingenmiddag.

Eén van Jung's Psychologische Typen: 'intuïtie'
stond in een tweetal lezingen centraal.

De sprekers waren
mevr. Maya Schepers (lezing in het Nederlands) en
de heer James G. Johnston (lezing in de Engelse taal).

1e spreker mevr. M. Schepers

Wat was de bijdrage van Maria Moltzer op het gedachtegoed van Jung?

Mevr. Schepers doet biografisch onderzoek naar Maria Moltzer, die het begrip intuïtie bij Jung inbracht. Ze schetste ons de historische achtergrond.
→ Lees meer / Sluit

De Amsterdamse Maria Moltzer is de enige Nederlander die nieuwe fundamentele ideeën aandroeg binnen de analytische psychologie. Zij was één van de toonaangevende leden van de Züricher School. Jung en Maria werkten nauw samen en zij vertrouwden en respecteerden elkaar volledig. Tijdens de breuk van Jung met Freud in 1913 is zij zijn steun, maar in 1918 splitsen hun wegen zich met pijn en strijd. Toen Maria Moltzer, dochter van de directeur/eigenaar van Bols Jenever- en likeurfabriek, Jung leerde kennen werkte zij al als kindertherapeut in Zwitsersland. Lange tijd zijn zij een voedingsbodem voor elkaars ideeën, maar wanneer Maria naast het voelende en denkende type, het intuïtieve type toevoegt aan Jung zijn theorie, geeft hij haar daar geen credits voor. Het intuïtieve type is het scheppende, creatieve type; zo herkenbaar in de vele gevluchte kunstenaars die vlak voor de Eerste Wereldoorlog bij hen in analyse kwamen. 'Het schijnt me toe dat dit type individu helemaal op zijn plaats is in tijden van grote culturele evoluties – in tijden waarin noch het mechanisme van het voelen noch dat van het denken in staat is een oplossing te bieden voor het gestelde probleem,' schreef Maria.

Jung en Maria analyseerden elkaar om zich daarin te bekwamen, maar van de 'overdracht' naar elkaar toe waren ze zich wellicht minder bewust. Maria heeft Jung geïrriteerd, uitgedaagd en geïnspireerd. Ze had gehoopt samen met Jung de grote alomvattende theorie over de werking van de psyche te vinden, vergelijkbaar met de evolutietheorie van Darwin en de relativiteitstheorie van Einstein. Jung wist niet goed wat hij met een slimme, kritische en zelfstandige vrouw als Maria aan moest, en zag in haar zijn 'verschrikkelijke moeder'. Uiteindelijk zal Maria gedesillusioneerd concluderen: 'De man weet wel hoe hij met een echtgenote of een maîtresse moet omgaan, maar weet niet om te gaan met een vrouw met een denkend hoofd'.

Maya Schepers studeerde psychologie en communicatiewetenschap. Ze werkte bij RVU Educatieve Omroep en NTR, initieerde geschiedenis- en wetenschapsprogramma's en maakte radiodocumentaires en radiodrama. De sociale geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw heeft haar bijzondere interesse, de laatste jaren hadden met name vrouwelijke ontdekkingsreizigsters uit de negentiende eeuw haar bijzondere belangstelling. Het leven van Maria Moltzer (1874-1944) slaat een brug tussen Maya's interesses: geschiedenis, psychologie en vrouwenlevens. Haar biografie zal Maya in 2018 uitbrengen bij uitgeverij Balans.

→ Sluit

2e spreker de heer J. G. Johnston

Intuïtie en de 'typen': Hoe de term 'intuïtie' aanwezig is in vijf van de acht psychologische typen

Van de hand van de heer Johnston verscheen recent de publicatie: 'Jung's Indispensable Compass, Navigating the Dynamics of Psychological Types. Hij belichtte van hieruit het begrip intuïtie.

In de lezing werd stilgestaan bij het 'eigene' van intuïtie, wat het is, welke plaats het heeft binnen Jung's model van psychologische typen. Waarbij onderscheid moet worden gemaakt tussen introvert en extravert libido. Intuïtie 'naar buiten toe' is kwalitatief verschillend van naar binnen gerichte intuïtie. Daarnaast: Intuïtie is impliciet aanwezig in elk van de introverte typen. We kunnen dus zeggen, dat vijf van de acht psychologische typen 'intuïtie' in zich dragen als een middel om zich zaken eigen te maken. Om welke 'zaken' gaat het dan en hoe speelt zich het proces af ? Deze vragen staan in de lezing centraal.

James Johnston is de auteur van 'Jung's Indispensable Compass – Navigating the Dynamics of Psychological Types'. Hij is de samensteller van de 'Gifts Compass Inventory (GCI), een online instrument waarmee de dispositie van een persoon tot elk van de acht psychologische typen zichtbaar wordt gemaakt. Hij is voorts de grondlegger van Gifts Compass Inc., waarmee beroepsadviseurs worden getraind in het gebruik van de GCI. James Johnston bezit een academische graad in 'liberal arts', in 'business' en in 'architecture'. Hij was gastspreker aan de Internationale School voor Analytische Psychologie in Zürich alsook bij meerdere jungiaanse verenigingen.

Bestuur

De bestuurssamenstelling is als volgt:

 • Barbara Miller, voorzitter,
  lid namens de NAAP
 • Bram van Tol, secretaris,
  lid namens de IVAP
 • Nick Fryars, penningmeester
 • Punita Miranda,
  lid namens de IVAP
 • Martine Meijer,
  lid namens de NAAP


Bijeenkomsten in de C.G.Jung Bibliotheek zijn toegankelijk voor leden en niet-leden.Bij de lezing op 31 januari 2015 stond onderstaand boek van Tjeu van den Berk centraal:

C.G.JungBibliotheek - lezing Tjeu van den Berk544 pagina's | Paperback
ISBN: 9789021143675
Uitgeverij Meinema