English     |    Nederlands

Collectie en opbouw
van de C. G. Jung Bibliotheek


Verzameld werk van C.G. Jung

Centraal staat het verzameld werk van Jung in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal.
Daaraan aansluitend de afzonderlijke werken van Jung in diverse talen.

Jungianen

Een derde categorie vormen de 'Jungianen', d.w.z. auteurs, in diverse talen, die vertrouwd zijn met het gedachtengoed van Jung uit hoofde van hun beroep of belangstelling.

Overige werken met betrekking tot de analytische psychologie

Een vierde categorie omvat de boeken en geschriften over thema's, die betrekking hebben op de analytische psychologie, zoals dromen, mythologieën, sprookjes, alchemie, gnosis, religie, mystiek, kunst en cultuur.

Overige

Een vijfde categorie omvat werken betrekking hebbend op andere psychologieën en op psychotherapieën.
De bibliotheek kent ook een geactualiseerde collectie internationale vaktijdschriften.Catalogi
van de C. G. Jung Bibliotheek

Raadpleeg hier de auteurs-catalogus.
Raadpleeg hier de boektitels-catalogus.
Raadpleeg hier de tijdschriften-catalogus.

De links openen in een nieuw venster.

Aanwinst 2015


Aanwinsten 2014

 • Paul Bishop
  The Dionysian Self: C.G. Jung’s reception of Friedrich Nietzsche (foundation of
  communication
  and cognition) history of the twentieth century
  Pages 428
  De Gruyter 1995

 • Herbert Silberer
  Hidden symbolism of alchemy and the occult arts
  Pages 221
  Dover Publications 1971

 • Gilles Quispel
  The secret book of Revelation: The Apocalypse of St. John the Divine.
  Pages 192
  McGraw-Hill Companies 1979