English     |    Nederlands

Collectie en opbouw
van de C. G. Jung Bibliotheek


Verzameld werk van C.G. Jung

Centraal staat het verzameld werk van Jung in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal.
Daaraan aansluitend de afzonderlijke werken van Jung in diverse talen.

Jungianen

Een derde categorie vormen de 'Jungianen', d.w.z. auteurs, in diverse talen, die vertrouwd zijn met het gedachtengoed van Jung uit hoofde van hun beroep of belangstelling.

Overige werken met betrekking tot de analytische psychologie

Een vierde categorie omvat de boeken en geschriften over thema's, die betrekking hebben op de analytische psychologie, zoals dromen, mythologieën, sprookjes, alchemie, gnosis, religie, mystiek, kunst en cultuur.

Overige

Een vijfde categorie omvat werken betrekking hebbend op andere psychologieën en op psychotherapieën.
De bibliotheek kent ook een geactualiseerde collectie internationale vaktijdschriften.Catalogi
van de C. G. Jung Bibliotheek

Raadpleeg hier de auteurs-catalogus.
Raadpleeg hier de boektitels-catalogus.
Raadpleeg hier de tijdschriften-catalogus.

De links openen in een nieuw venster.Neem een kijkje
in de C.G. Jung Bibliotheek

 • C.G. Jung Bibliotheek
 • De bibliotheek heeft een balkon!
 • Geordend en gecategoriseerd
 • In deze ruimte worden ook jaarlijks lezingen gegeven.
 • Jung verzameld werk
 • The Journals of Analytical Psychology


Aanwinst 2015


Wayenburg, G.A.M. van (red):
Compte rendu des travaux du Ier congrès international de psychiatrie, de neurologie, de psychologie et de l'assistence des aliénés.

Tenu à Amsterdam du 2 à 7 Septembre 1907 rédigé par G. van Wayenburg,
Amsterdam: J.H. de Bussy, 1908.

Mevr. drs. C. Balhan vertelt waarom dit werk zo'n interessante aanwinst is.


Aanwinsten 2017

 • Jung and the Question of Science
  Het boek bevat acht essays en een vijftal dialogen,
  waaraan meewerkten Raya A. Jones, Robert A. Sagal en anderen.
  Centrale vraag in het boek:
  Is de analytische psychologie wetenschap?
  191 p.
  Routledge 2014 • Jung in Amersfoort

  Een verzameling van verslagen tijdens de lezingenweek die Jung in 1935 hield in de Internationale School voor Wijsbegeerte.
  Bijeengebracht en geannoteerd door Dr. Tjeu van den Berk.
  40 p.
  Gedrukt als Jung-Bulletin

Aanwinst 2023


 • Myers schreef het boek Human Personality, een breed en diepgaand onderzoek naar buitengewone ervaringen. Hoewel het relatief onbekend is gebleven heeft het een grote invloed gehad op William James, Henri Bergson, André Breton, Carl Jung en vele anderen. Dit boek is een bron voor wie zich verdiept in de transpersoonlijke en spirituele aspecten van filosofie, wetenschap, religie en kunst.

Jungian Archive Content

Jungiaans Archiefmateriaal

 • Verzameling van Edward F. Edinger
  De papieren (3.100 items; 10.077 afbeeldingen) van de vooraanstaande Jungiaanse analyticus Edward F. Edinger (1922-1998) beslaan de jaren 1550 (fotocopie van een alchemistische verhandeling) tot 2016, waarbij het grootste deel van het materiaal dateert van 1951 tot 1998.
  De collectie illustreert het vermogen van Edinger om de ideeën en concepten van C.G. Jung op een eenvoudige en precieze manier uit te leggen, waardoor Jungs werk toegankelijker wordt.

Aanwinsten 2022

 • De studie 'WILLIAM JAMES en C.G. JUNG' levert een belangrijke bijdrage tot de geschiedenis van de psychologie in Amerika en de invloed van William James op Jung, evenals een fascinerende verkenning van wat het betekent om ten volle mens te zijn. Steven Herrmann biedt de lezer een fascinerende reis door de open en nieuwsgierige verkenning van de menselijke natuur door twee van de meest invloedrijke psychologen van de moderne tijd: de filosoof William James, Harvard Professor en oprichter van American Psychology en C.G. Jung. Gebaseerd op historisch onderzoek en een genuanceerde lezing van hun werk.
 • Een van de krachtigste verhalen van wetenschappers, intellectuelen en van de algemene cultuur in Europa tijdens de vroege decennia van de twintigste eeuw was dat de wereld was onttoverd: ontdaan van echt mysterie, zonder inherente betekenis, en niet-gerelateerd aan een spirituele of goddelijke realiteit. In 'Breaking the spell of disenchantment', onderzoekt Roderick Main de verscheidene manieren waarop C.G. Jung 's analytische psychologie, ontwikkeld in de zelfde periode, laat zien hoe hij deze dominante opvattingen uitdaagt.

Aanwinsten 2020

 • Het Rode Boek (Liber Novus) van Jung lag tientallen jaren in een bankkluis in Zürich. De vraag is of het ooit voor publicatie bedoeld was. Maar toen het in 2009 op de wereldmarkt verscheen, werd het meteen ‘de graal van het onbewuste’ genoemd.
  In 2019 verscheen bij Uitgeverij Van Warven te Kampen een vertaling in het Nederlands van de hand van Hans Huisman.
 • The text of The Red Book draws on material from The Black Books between 1913 and 1916.
  Approximately fifty percent of The Red Book derives directly from The Black Books, with very light editing and reworking.
  The Black Books are not personal diaries but the records of the unique self-experimentation that Jung called his ‘confrontation with the unconscious’.
  Tekst: Philemon Foundation
 • The Jung-Keller Letters presents Jung in dialogue with a Protestant theologian. Adolf Keller, a Swiss Protestant theologian, was one of the first pastors to become interested in psychoanalysis and came into contact with Jung in 1907.
  He sided with Jung after the latter's separation from the psychoanalytic movement. Played an active role in the ‘Zürich School’ and in the Psychological Club.
  Tekst: Philemon Foundation