English     |    Nederlands

Collectie en opbouw
van de C. G. Jung Bibliotheek


Verzameld werk van C.G. Jung

Centraal staat het verzameld werk van Jung in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal.
Daaraan aansluitend de afzonderlijke werken van Jung in diverse talen.

Jungianen

Een derde categorie vormen de 'Jungianen', d.w.z. auteurs, in diverse talen, die vertrouwd zijn met het gedachtengoed van Jung uit hoofde van hun beroep of belangstelling.

Overige werken met betrekking tot de analytische psychologie

Een vierde categorie omvat de boeken en geschriften over thema's, die betrekking hebben op de analytische psychologie, zoals dromen, mythologieën, sprookjes, alchemie, gnosis, religie, mystiek, kunst en cultuur.

Overige

Een vijfde categorie omvat werken betrekking hebbend op andere psychologieën en op psychotherapieën.
De bibliotheek kent ook een geactualiseerde collectie internationale vaktijdschriften.Catalogi
van de C. G. Jung Bibliotheek

Raadpleeg hier de auteurs-catalogus.
Raadpleeg hier de boektitels-catalogus.
Raadpleeg hier de tijdschriften-catalogus.

De links openen in een nieuw venster.Neem een kijkje
in de C.G. Jung Bibliotheek

 • C.G. Jung Bibliotheek
 • De bibliotheek heeft een balkon!
 • Geordend en gecategoriseerd
 • In deze ruimte worden ook jaarlijks lezingen gegeven.
 • Jung verzameld werk
 • The Journals of Analytical Psychology


Aanwinst 2015


Wayenburg, G.A.M. van (red):
Compte rendu des travaux du Ier congrès international de psychiatrie, de neurologie, de psychologie et de l'assistence des aliénés.

Tenu à Amsterdam du 2 à 7 Septembre 1907 rédigé par G. van Wayenburg,
Amsterdam: J.H. de Bussy, 1908.

Mevr. drs. C. Balhan vertelt waarom dit werk zo'n interessante aanwinst is.

Aanwinsten 2020

 • Het Rode Boek (Liber Novus) van Jung lag tientallen jaren in een bankkluis in Zürich. De vraag is of het ooit voor publicatie bedoeld was. Maar toen het in 2009 op de wereldmarkt verscheen, werd het meteen ‘de graal van het onbewuste’ genoemd.
  In 2019 verscheen bij Uitgeverij Van Warven te Kampen een vertaling in het Nederlands van de hand van Hans Huisman.
 • The text of The Red Book draws on material from The Black Books between 1913 and 1916.
  Approximately fifty percent of The Red Book derives directly from The Black Books, with very light editing and reworking.
  The Black Books are not personal diaries but the records of the unique self-experimentation that Jung called his ‘confrontation with the unconscious’.
  Tekst: Philemon Foundation
 • The Jung-Keller Letters presents Jung in dialogue with a Protestant theologian. Adolf Keller, a Swiss Protestant theologian, was one of the first pastors to become interested in psychoanalysis and came into contact with Jung in 1907.
  He sided with Jung after the latter's separation from the psychoanalytic movement. Played an active role in the ‘Zürich School’ and in the Psychological Club.
  Tekst: Philemon Foundation

Aanwinsten 2017

 • Jung and the Question of Science
  Het boek bevat acht essays en een vijftal dialogen, waaraan meewerkten Raya A. Jones, Robert A. Sagal en anderen. Centrale vraag in het boek: Is de analytische psychologie wetenschap?
  191 p.
  Routledge 2014

 • Jung in Amersfoort

  Een verzameling van verslagen tijdens de lezingenweek die Jung in 1935 hield in de Internationale School voor Wijsbegeerte. Bijeengebracht en geannoteerd door Dr. Tjeu van den Berk.
  40 p.
  Gedrukt als Jung-Bulletin